The Sarajevo assassination: an event that changed the world

The Sarajevo assassination: an event that changed the world


Sarajevo, the capital of Bosnia and Herzegovina, is special for its history and culture, which attract tourists from all over the world. Among the many historical events that shaped this city, one of the most significant is the assassination of Archduke Franz Ferdinand, heir to the Austro-Hungarian throne, and his wife Sofia on June 28, 1914.

That event not only changed the course of history, but even today has great significance for the tourism of Sarajevo.


Franz Ferdinand and his wife were killed by Gavrilo Princip, a member of the secret organization Mlada Bosna. The assassination took place on the Latin Bridge (Princip's Bridge), and was the reason for the start of the First World War. This event marked the end of an era and the beginning of a global conflict that would reshape world politics and geography.

One of the newest and most exciting additions to Sarajevo's tourist offer is our VR museum, where visitors have the unique opportunity to return to the scene of the assassination through a VR film.

In this way, visitors can literally travel back in time and experience the atmosphere of Sarajevo from 1914. Once they put the VR headset on the viewers can move through the virtually reconstructed streets and experience the events that preceded the assassination, as well as the moment of the assassination itself. In this way, visitors not only learn about history, but also experience it directly, being at the scene of the event.

Through this technology, the museum offers a deeply emotional and educational experience that leaves a strong impression on all who visit it. By introducing VR technology in museums, Sarajevo has positioned itself as a city that follows contemporary trends in tourism. This innovation helps the city stand out on the map of tourist destinations as a place that offers unique and modern experiences

Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, posebno je po svojoj historiji i kulturi, koje privlače turiste iz cijelog svijeta. Među mnogim historijskim događajima koji su oblikovali ovaj grad, jedan od najznačajnijih je atentat na nadvojvodu Franza Ferdinanda, nasljednika austro-ugarskog prijestolja, i njegovu suprugu Sofiju 28. juna 1914. 

Taj događaj ne samo da je promijenio tijek historije već i danas ima veliki značaj za turizam Sarajeva.

 

Franza Ferdinanda i njegova suprugu ubio je Gavrilo Princip, član tajne organizacije Mlada Bosna. Atentat se dogodio na Latinskoj ćupriji (Principov most), i bio je povod za početak Prvog svjetskog rata. Ovaj događaj označio je kraj jedne ere i početak sukoba na globalnom nivou, koji će preoblikovati svjetsku politiku i geografiju.

Jedan od najnovijih i najuzbudljivijih dodataka turističkoj ponudi Sarajeva je naš VR muzej, u sklopu kojeg posjetitelji imaju jedinstvenu priliku da se, kroz VR film, vrate na lice mjesta događaja atentata.

Na ovaj način posjetitelji mogu doslovno otputovati u prošlost i doživjeti atmosferu Sarajeva iz 1914. godine. Jednom kad stave VR headset na glavu gledatelji da se mogu kretati kroz virtualno rekonstruirane ulice i doživjeti događaje koji su prethodili atentatu, kao i sam trenutak atentata. Na taj način, posjetitelji ne samo da uče o povijesti, već je i direktno doživljavaju, bivajući na licu mjesta događaja.

Kroz ovu tehnologiju, muzej nudi duboko emotivno i edukativno iskustvo koje ostavlja snažan dojam na sve koji ga posjete. Uvođenjem VR tehnologije u muzeje, Sarajevo se pozicioniralo kao grad koji prati suvremene trendove u turizmu. Ova inovacija pomaže gradu da se izdvoji na karti turističkih destinacija kao mjesto koje nudi jedinstvena i moderna iskustva.

Back to blog